888 Taste Show Asian Cuisine | Условия за ползване

Условия за ползване

НИЕ ПОЛАГАМЕ ГРИЖИ ЗА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Каква е целта на този документ ?

В тези Политики за поверителност обобщихме ключовите моменти във връзка със защитата на личните Ви данни и начините на обработка от нас. Ако искате повече информация за конкретни процеси, можете да се свържете с нас чрез посочените по-долу контакти.

Кои сме ние?

Дружеството ни „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО.БГ“ ЕООД навлиза в сферата на услугите, чрез предоставяне на вкусна, качествена, здравословна и атрактивна храна, в осигуряването на услуги в областта на храненето и забавленията и държи и полага грижи за опазването на личния живот на всички в общността. Това означава, че ще защитим личната информация на всички посетители, които имат достъп до нашите уебсайтове или услуги чрез всяко мобилно приложение, платформа или устройство, както и посетителите на нашите заведения.

„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО.БГ“ ЕООД, е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201710165, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Илинден, ул Кукуш №7, и е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Обектите, в които развива част от дейността си, се намират на адрес София, бул Витоша №89 в Гранд Хотел Милениум-София, както следва:

„Азиатски ресторант 888 Taste Show Asian Cuisine“;
„Средиземноморски ресторант San Remo Mediterranean Cuisine“;
„Спортен и пиано бар Black & White Sport and Piano Lounge“.
Как да се свържете с нас?

Адрес: гр. София, р-н Илинден, ул Кукуш №7

Как да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на личните данни?

Адрес: гр. София, р-н Илинден, ул Кукуш №7
Тел: 02/ 812 94 52
E-mail: dpo@pmrcasino.com

Защитата на данните и сигурността на информацията са част от корпоративната ни култура и политика.

Каква информация мога да намеря в тази Политиката за поверителност?

Тази Политика за поверителност ще Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО.БГ“ ЕООД ЕАД (наричано Администратора) включително:

Какви лични данни събираме за Вас?
Каква е целта на тяхното събиране?
За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
С кого споделяме Вашите лични данни?
Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?
Какви видове „бисквитки“ използваме, за да направим престоят Ви на нашата уеб-страница по-добър?
Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?
С тази Политика за поверителност „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО.БГ“ ЕООД декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

888 Taste Show Asian Cuisine | Позвънете 888 Taste Show Asian Cuisine | Контакти