888 Taste Show Asian Cuisine | Политика за поверителност

Политики за поверителност на

„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО.БГ“ ЕООД,
с ЕИК 201710165

НИЕ ПОЛАГАМЕ ГРИЖИ ЗА ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Каква е целта на този документ ?

В тези Политики за поверителност обобщихме ключовите моменти във връзка със защитата на личните Ви данни и начините на обработка от нас. Ако искате повече информация за конкретни процеси, можете да се свържете с нас чрез посочените по-долу контакти.

Кои сме ние?

Дружеството ни „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО.БГ“ ЕООД навлиза в сферата на услугите, чрез предоставяне на вкусна, качествена, здравословна и атрактивна храна, в осигуряването на услуги в областта на храненето и забавленията и държи и полага грижи за опазването на личния живот на всички в общността. Това означава, че ще защитим личната информация на всички посетители, които имат достъп до нашите уебсайтове или услуги чрез всяко мобилно приложение, платформа или устройство, както и посетителите на нашите заведения.

„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО.БГ“ ЕООД, е търговско дружество, регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 201710165, със седалище и адрес на управление: гр. София, р-н Илинден, ул Кукуш №7, и е администратор на лични данни, съобразно разпоредбите на Закона за защита на личните данни.

Обектите, в които развива част от дейността си, се намират на адрес София, бул Витоша №89 в Гранд Хотел Милениум-София, както следва:

„Азиатски ресторант 888 Taste Show Asian Cuisine“;
„Средиземноморски ресторант San Remo Mediterranean Cuisine“;
„Спортен и пиано бар Black & White Sport and Piano Lounge“.
Как да се свържете с нас?

Адрес: гр. София, р-н Илинден, ул Кукуш №7

Как да се свържете с нашето Длъжностно лице по защита на личните данни?

Адрес: гр. София, р-н Илинден, ул Кукуш №7
Тел: 02/ 812 94 52
E-mail: dpo@pmrcasino.com

Защитата на данните и сигурността на информацията са част от корпоративната ни култура и политика.

Каква информация мога да намеря в тази Политиката за поверителност?

Тази Политика за поверителност ще Ви представи изчерпателна информация на ясен и достъпен език за това какви действия се извършват с личните данни, които предоставяте на „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО.БГ“ ЕООД ЕАД (наричано Администратора) включително:

Какви лични данни събираме за Вас?
Каква е целта на тяхното събиране?
За какъв срок съхраняваме предоставените лични данни?
С кого споделяме Вашите лични данни?
Как Ви уведомяваме за промяна на нашата Политика за поверителност?
Какви видове „бисквитки“ използваме, за да направим престоят Ви на нашата уеб-страница по-добър?
Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?
С тази Политика за поверителност „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО.БГ“ ЕООД декларира, че прилага всички технически и организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от закон или друг нормативен акт на национално и европейско ниво.

Какво са лични данни?

Всяка информация и данни, които могат да идентифицират физическо лице, пряко или непряко.
Така напр. непряко идентифициране е само номерът на мобилния Ви телефон. В този случай ще е необходима комбинация с друг идентификатор, за да установим самоличността Ви, така например три имена.
Пряко идентифициране се постига, когато предоставите уникален идентификатор като например ЕГН, ЛНЧ, клиентски код и др.
Какви лични данни събира „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО.БГ“ ЕООД за Вас и за какви цели (защо)?
За да Ви предостави ефективен достъп до нашите услуги, „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО.БГ“ ЕООД събира следната информация и лични данни за Вас.
Тук са основните категории лични данни, които събираме за Вас и причините (целите), поради които обработваме тези лични данни. Информация, която предоставяте доброволно, в това число:

– Информация относно Вашите маркетингови предпочитания, за да можем:

Да Ви изпратим персонализирани маркетинг съобщения за нашите продукти или услуги.
– Информация за активностите Ви и действия по използване на възможностите на уеб-портала ни, за да можем:

Да Ви осигурим по-добро сърфиране при използване на услугите ни;
Да Ви дадем достъп до историята и детайлите на минали поръчки;
Да Ви предоставяме други услуги по Ваше желание.
– „Бисквитки“ и подобни технологии, за да можем:

Да измерим и анализираме използването и ефективността на нашите услуги;
Да персонализираме и оптимизираме насочването на рекламите за нашите услуги на други уебсайтове и платформи;
Да предоставим услуги свързани с местоположението Ви, ако решите да споделите географското си местоположение.
– Информация, която получаваме от други източници – трети страни:

Аналитични доклади от анализа и проучвания на маркетинговите ни дейности с цел да се измерва ефективността на маркетинговите кампании за нашите услуги;
По-добре да разберем Вашите предпочитания, така че да можем да персонализираме нашите маркетингови кампании и Услуги съответно на желанията Ви.
Категории лични данни, които обработваме:

Име, фамилия, мобилен телефон, електронна поща при попълване на формата за Програмата „Лоялен клиент”, поместена на нашата уеб-страница, информация за която можете да откриете и в нашите заведения, и която Ви дава редица отстъпки, описани в Общите ни условия;
Име, фамилия, адрес и мобилен номер, при приемане, обработване и извършване на доставка, на избран от Вас наш продукт;
Име, фамилия и мобилен номер, при извършване на резервация за посещение на наш обект;
В случай на инцидент или недоразумение - ние ще обработваме и данните от видеонаблюдение, което се извършва в нашите обекти, с цел сигурност и осигуряване на вътрешен ред;
При изрично Ваше съгласие, ние ще публикуваме в нашите страници в социалните мрежи, в информационен бюлетин или рекламни материали, снимки от посещението Ви в наш обект, с цел развитие на дейността ни и осигуряване на качествена и модерна услуга, и стремеж към удовлетворение на клиентите;

Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашата уеб-страница чрез настолни компютри – IP адрес, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата;

Технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашите приложения за мобилни устройства – информация за устройството, IMSI номер на устройство, GPS координати;

Данни от бисквитки (Cookies) – за идентифициране на браузъра или устройството Ви.

Какво означава обработка на лични данни?

Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, унищожаване, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване и всички други действия, които се извършват с Вашите лични данни.
На какво основание (защо) „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО.БГ“ ЕООД обработва лични данни за вас?
Правното основание за събиране и използване на Вашите лични данни, както е описано по-горе, ще зависи от конкретния контекст, в който ги събираме.
Основната причина за събирането и използването на личните Ви данни е да изпълним договора си с Вас (т.е. за да можем да Ви предоставим услугата, която искате; да отговорим на запитването Ви и т.н.).
Също така ще използваме личните Ви данни, когато това е в изпълнение на наши законни бизнес интереси, но само когато пред тези интереси не седят преимуществено Вашите интереси във връзка със защитата на личните Ви данни или други Ваши права и свободи. В някои случаи може да имаме правно задължение – законово основание да събираме лични данни от Вас (напр. В случай на съдебно производство) или може да се наложи да я обработим или да го споделим с други хора, за да „защитаваме вашите жизнени интереси” спасяването на живота Ви) или тези на друго лице (напр. в случай, когато животът на друго лице е в опасност).
Ако Ви помолим да предоставите лични данни, за да спазим законово изискване или да сключим договор с Вас, ще Ви уведомим за обстоятелствата в съответното време и ще Ви уведомим дали предоставянето на лични данни е задължително или не (и също ще обясним възможните последици от отказ да се предоставят лични данни).
Също така, ако събираме и използваме Вашите лични данни, като разчитаме на законните си интереси (или тези на трета страна), ще Ви информираме в съответния момент кои са тези законни интереси.
Ако имате въпроси или имате нужда от допълнителна информация относно правното основание, на което събираме и използваме Вашите лични данни, молим да се свържете с нас, като използвате данните за контакт, посочени в „Как да се свържете с нас?” по-горе. „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО.БГ“ ЕООД събира лични данни и след получено изрично, ясно, свободно и недвусмислено съгласие от Вас за целите на обработването.
Например за маркетингови цели, за да получавате най-актуалните ни промоции и актуализирани менюта, нови ястия и услуги за доставка например, както и на всякакви други рекламни бюлетини.
Съгласието за обработване на личните Ви данни се предоставя при регистрация на уеб-страницата ни или при попълване на различните формуляри, поместени в нашата уеб-страница (за запитвания и за абониране за рекламен бюлетин).
Съгласието, което предоставяте може по всяко време да бъде оттеглено, като изпратите имейл на dpo@pmrcasino.com или писмено заявление на адреса на „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО.БГ“ ЕООД в гр. София, р-н Илинден, ул Кукуш №7.

Как получаваме личните ви данни? По какъв начин обработваме личните Ви данни?

За да предостави услугите си, „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО.БГ“ ЕООД обработва (събира) предоставените от Вас лични данни, относно физическата Ви идентичност по следните начини:

чрез попълване от Ваша страна на формата за участие в Програма Лоялен клиент, при изпълнение услуги, предоставени от на заведенията ни, например извършване на доставки, или за извършването на резервация за посещение;
чрез посещение на www.pmrestaurant.bg за използване на услугите на уеб-страницата ни;
при актуализиране на данни по Ваше искане и попълване на форма за актуализация на хартиен носител или в електронна среда;
чрез използване на онлайн идентификатори за събиране на информация за IP адреси, данни от cookies (бисквитки), операционна система и тип браузър.
Електронна поща / бюлетин

Когато се абонирате за нашия имейл бюлетин, ще бъдете помолени да въведете Вашия имейл адрес. Като абонат на бюлетина ние поддържаме регистър на Вашия IP адрес, имейлите, които отваряте, и връзките, които кликвате в тези имейли, за да можем по-точно да препоръчваме съдържание, случайни оферти от трети страни и продукти, които може да намерите ценни. Всяка лична информация, която ни предоставяте, включително и имейл адрес, няма да бъде предоставена и продадена на трети лица. Все пак, ако участвате в томбола, Вашият имейл адрес може да бъде предоставен на съответния доставчик за регистрация / активиране и постоянна поддръжка. При никакви обстоятелства няма да поискаме данни за кредитни карти за целите на рекламата и получаване на бюлетин по електронна поща.

Колко време съхраняваме и обработваме Вашите данни преди да ги унищожим?

„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО.БГ“ ЕООД ще запази личната Ви информация за не повече от необходимото за изпълнение на целите, описани в тази Политика за поверителност. В зависимост от основанието, на което обработваме личните Ви данни срокът на съхранение на личните данни е различен.
Срокът на съхранение на личните Ви данни, които обработваме единствено за целите на директния маркетинг и предоставяне на рекламни материали е 2 години от предоставяне на изричното Ви съгласие. Можете да подновявате съгласието си неограничено, като тогава и срокът ще бъде удължен от датата на последното дадено от Вас съгласие.
Вашите лични данни се съхраняват от нас за срок от 5 години от отпадане на договорното ни основание, ако обработваме личните данни за изпълнение на договорни задължения към Вас. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните Ви данни, информацията за Вас се унищожава. От нашата система перманентно се изтриват записите за Вас.
Също така може да запазим определени елементи от Вашата лична информация за по-дълъг период, след като заличим личните Ви данни и анонимизираме информацията. В този случай сведенията няма да имат характер на лични данни и повече няма да можем да установим Вашата самоличност. Всеки път, когато запазваме Вашата информация, ние ще направим това в съответствие с приложимите закони.

На кого можем да предаваме предоставените от Вас лични данни?

„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО.БГ“ ЕООД НЕ предоставя личните Ви данни на трети лица без изричното Ви съгласие и не продава базите си данни.

„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО.БГ“ ЕООД се задължава да не предоставя личните Ви данни без Вашето изрично съгласие на трети лица, освен, когато е необходимо за изпълнение на поети договорни задължения към Вас.

„ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО.БГ“ ЕООД може да сподели личната Ви информация (личните Ви данни) със следните получатели (във всеки отделен случай ние ще гарантираме, че разполагаме с подходящи защитни и договорни гаранции, за да я защитим):

С компании в нашата група;
Трети страни, които поддържат нашите услуги (например партньори за маркетинг или промоции в секторите на храненето, напитките и развлечението въз основа на Вашите предпочитания, куриерски услуги, компании свързани с уеб хостинг);
Всеки правоприлагащ или регулаторен орган, правителствена агенция, съд или друга трета страна, когато разкриването е необходимо съгласно приложимите закони или подзаконови актове;
Нови собственици или реорганизирани субекти в случай на преструктуриране, продажба, покупка или съвместно предприятие, засягащи бизнеса ни;
Всяко друго лице, при условие че дадете съгласието си. Никога няма да продаваме, разпространяваме или споделяме по друг начин личната ви информация, освен ако нямаме изрично Ваше разрешение.
Има ли други случаи, в които можем да споделим личните Ви данни?

Вашите лични данни се предоставят на трети лица и в следните случаи:

По искане на физическото лице, предоставило данните, субект на защитата на лични данни;
По искане на компетентни органи съгласно действащото законодателство на Република България и на Европейския Съюз;
Във всички горепосочени случаи, лицата на които предаваме Вашите лични данни са декларирали, че предоставят адекватно ниво на защита на личните Ви данни, включително чуждестранните дружества, позиционирани в рамките на ЕС и ЕИП. По отношение на дружества, позиционирани извън рамките на ЕС и ЕИП, за всеки конкретен случай, съответното дружество гарантира, че предоставя адекватно ниво на защита на личните.
Какви са Вашите права относно предоставените лични данни?

В случай че сте регистрирани потребители на услугите на „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО.БГ“ ЕООД, имате право във всеки един момент, на информация, какви Ваши данни обработваме. Можете да се свържете с нас, за да заявите да актуализираме или изтрием личните Ви данни, както и да ограничим обработката им.
Освен това имате право да прекратите абонамента си за маркетинговите съобщения, които Ви изпращаме, и от каквато и да е маркетингова комуникация, която получавате от нас, или чрез изпращане на имейл на dpo@pmrcasino.com В допълнение съгласно българското и европейското законодателство, включително GDPR – Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС и на Съвета (Общ Регламент за защита на личните данни) относно защита на личните данни, можете да упражните следните права:

Правото на достъп до личните данни, които „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО.БГ“ ЕООД обработва за Вас и да получите копие от тях;
Право да искате от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО.БГ“ ЕООД коригиране, в случай че установите неточности или необходимост от актуализация на личните Ви данни, като изпратите имейл на dpo@pmrcasino.com;
Право да искате блокиране на личните Ви данни или ограничаване на обработката на лични данни, в определените от закона и Регламента случаи;
Право да искате заличаване т.е. изтриване на личните Ви данни от „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО.БГ“ ЕООД , в случай че са налице условията за това;
Правото да възразите срещу обработването на личните си данни за целите на директен маркетинг като изпратите мейл до dpo@pmrcasino.com с данни за Вашата идентификация и типа на искането;
Правото да възразите срещу предоставянето на личните си данни на трети лица, като напишете изрично мейл до dpo@pmrcasino.com с данни за идентификация и типа на искането;
Правото, когато пожелаете, да оттеглите даденото от Вас съгласие личните Ви данни да бъдат обработвани за целите, за които сте дали съгласие например за маркетинг, като изпратите имейл на dpo@pmrcasino.com;
Право да отправите заявка за преносимост на личните Ви данни в структуриран, машинно-читаем формат, който е общоупотребяван;
Ако не сте доволни от който и да е аспект на събирането и обработването на Вашите лични данни имате право да подадете жалба до съответен Надзорен орган. Надзорният орган на Република България е Комисията за защита на личните данни, адрес: София 1592, бул.„Проф. Цветан Лазаров“ 2,. Електронен адрес: kzld@cpdp.bg, Уеб-страница: www.cpdp.bg.
Можете да упражните всички права по всяко време на обработване на личните Ви данни.

Имате ли задължение да ни предоставяте Вашите лични данни?

За да можем да предоставим нашите продукти и услуги ние събираме и обработваме Ваши лични данни. Обработваме ги и с оглед изпълнение на законови задължения.

В случай на отказ от доброволно предоставяне на изисканите лични данни от Ваша страна, „ПАЛМС МЕРКЮР КАЗИНО.БГ“ ЕООД няма да бъде в състояние да предостави своите продукти и услуги, така например няма да можете да получите доставка на храна или направите резервация за наш обект.

Промени в Политиките за поверителност

В бъдеще е вероятно да се наложи да актуализираме тази Политика за поверителност, в отговор на променящите се законови, технически или бизнес процеси.

Препоръчваме ви периодично да преглеждате тази страница за най-новата информация за практиките ни за поверителност.

В случай че в резултат извършени промени в тези Политики за поверителност, се предвиждат нови цели на обработка на лични данни или други обстоятелства изискващи изричното Ви съгласие декларираме, че ще Ви уведомим и с изпращане на писмо по електронен път (e-mail) на предоставената от Вас електронна поща, с което Ви каним любезно да потвърдите или откажете да предоставите съгласие.

Така ще Ви бъде предоставена възможност да преустановите използването на някои или всички услуги и/или да се възползвате от правата си, част от които са посочени изрично по-горе.

София 2020
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
888 Taste Show Asian Cuisine | Позвънете 888 Taste Show Asian Cuisine | Контакти